Bijenkorf

Een bijenkorf is een door de mens vervaardigd onderkomen voor de honingbij. De meeste bijenkorven werden uit (rogge)stro of buntgras vervaardigd. Maar ook werden wilgentenen gebruikt zoals in Brabant en in Limburg. Korven werden ook wel besmeerd met koemest of leem. Zie hier een overzicht van alle soorten.