Bijenallergie

Sommige mensen die een steek van een bij krijgen blijken een bijenallergie (of bijensteekallergie) te hebben. Dat betreft in concreto een allergie tegen bijengif.Mensen met een bijenallergie krijgen na een bijensteek klachten op afstand van de steek. Dit kan gaan om:De allergie kan zich uiten in: • bloeddrukdaling • (geleidelijk) wegraken • benauwdheid • roodheid/huiduitslag op plaatsen waar u niet geprikt bent • misselijkheid die leidt tot braken De reactie kan heel snel, binnen enkele minuten, na de steek ontstaan. De reactie kan echter ook na twintig of zelfs zestig minuten na de steek optreden.Een anafylactische shock (ernstige symptomen) moet uiteraard direct worden bestreden door geneesmiddelen die de afgifte van histamine remmen. Artsen en ambulancepersoneel beschikken vaak over een injectie met adrenaline. Dus snel 112 bellen.Altijd z.s.m. met nagel of scherp voorwerp de angel uit de huid wippen. Hoe sneller des te minder gif er binnen komt.
Reactie plaatsen