Bijenvirus

De meeste virusziekten  in bijenvolken  vormen nauwelijks een probleem. Het kan voorkomen dat virus-infecties in stress-situaties gestimuleerd worden en ernstige gevolgen voor bijen kunnen hebben, zoals Deformed Wing Virus (DWV). Sinds de introductie van Varroa  mijt  zijn een aantal virussen een belangrijkers rol gaan spelen in de gezondheid van bijenvolken. Op de website van de WUR is een lijst van alle virusziekten te vinden.