scholenpakket
Jaap Molenaar
07/03/2024
2 min

Bijenstichting ontwikkelt gratis lespakket voor basisonderwijs

07/03/2024
2 min

Persbericht

De Bijenstichting in Vorden heeft met steun van de Contribute Foundation een gratis lespakket over bijen voor het basisonderwijs ontwikkeld. Dit initiatief is niet alleen een concrete invulling van de oproep voor meer natuuronderwijs, maar ook een reactie op de wereldwijde biodiversiteitscrisis, waarbij bijen een centrale rol spelen. De bijen vertellen ons heel veel over de staat van de natuur en spelen een cruciale rol in de voedselvoorziening en ons ecosysteem. 

Jaap Molenaar, directeur van het Bijen Educatiecentrum, benadrukt dat met de achteruitgang van bestuivers en de toenemende ontkoppeling van kinderen met de natuur, vooral in stedelijke gebieden, dit lespakket meer is dan een educatief project. ‘Het is onze missie om jongere generaties bewust te maken van de rol van bijen in ons ecosysteem. Wij zijn heel dankbaar dat we met steun van de Contribute Foundation dit lespakket met lesbrieven en aantrekkelijke materialen hebben kunnen ontwikkelen.’

Het gratis lespakket over bijen bestaat uit een variatie aan lesbrieven die op verschillende niveaus zijn uitgewerkt waarin de leerlingen wordt geleerd met zorg om te gaan met de natuur. Om de theorie in de praktijk uit te voeren zijn er ook verschillende materialen beschikbaar zoals: bijenhotels, bollen en zaden om met de kinderen de natuur in te gaan. Het is een compleet lespakket voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw waarmee drie lesuren gevuld kunnen worden. Het hele pakket kan verspreid over het hele jaar in de klas en buiten in de natuur ingezet worden in de lessen natuuronderwijs. Denk hierbij aan een les in het najaar over bloembollen, in het vroege voorjaar over het bijenhotel en in het voorjaar naar buiten om de bijen te zien. 

De komende periode zijn alle basisscholen van de 20 grootste steden in Nederland benaderd om zich aan te melden voor dit gratis lespakket. Er is capaciteit voor 750 scholen om deel te nemen.  Ook scholen uit andere gemeenten kunnen zich uiterlijk tot eind juli inschrijven via deze LINK.

Praktische informatie

Sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor bijen. Vanuit het Bijen educatiecentrum in Vorden worden diverse projecten uitgevoerd en voorlichting gegeven. Buiten is een boomgaard met diverse hoogstam fruitbomen, demonstratievelden en bloemenborders zijn aangelegd met bij-vriendelijke planten. In de tuin zijn voorzieningen zoals een bijenstal, bijenhotels, insectenmuur en plantenkas. Alles is zo ingericht om initiatieven te stimuleren die voedselvoorziening voor bijen verbetert.Bij Contribute staat centraal dat we doen waar we van houden, om geven en waar we in geloven. We willen investeren en vertrouwen stoppen in mensen & diens stichtingen die op dezelfde wijze denken en willen bijdragen aan de wereld een stukje mooier & beter maken in de breedste zin van het woord, ook voor de volgende generaties.

Reacties
Categorieën