Biodiversiteit ja, maar het mag “niets kosten”.
Opinie
Jaap Molenaar
Opinie
08/27/2019
1 min

Biodiversiteit ja, maar het mag “niets kosten”.

08/27/2019
1 min

De LTO is mede initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteit. Met grote verwondering lezen we nu dat de natuur de land- en tuinbouw gijzelt.

Dus biodiversiteit mag zolang het maar “niets kost”. Dan heeft de LTO het belang van biodiversiteit totaal niet begrepen.

Om maar één voorbeeld te noemen. Diverse bestuivingsdiensten (bijen en andere insecten die gewassen bestuiven waardoor ze vruchten vormen) zijn gebaat bij een gezonde leefomgeving. Het is overduidelijk aangetoond dat vele insectensoorten hard achteruit gaan in aantal en soortenrijkdom. De kaalslag en monocultuur en gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn duidelijke oorzaken van deze achteruitgang. En nu moeten de stukjes natuur in Nederland waar deze insecten kunnen voortleven ook nog verdwijnen?

Even een feit: van het grondoppervlakte in Nederland is 54% agrarisch en bos-en natuur 12%!
De agrarische economie van vandaag draait voor een groot deel op subsidie (682 miljoen in 2018).

En we produceren grootschalig producten die de gezondheid van mensen niet ten goede komen, bijvoorbeeld suiker. In 2015 produceerden 9000 telers: 1,2 miljoen ton suiker. Genoeg voor 75 kg per Nederlander. Volgens onderzoek is het gemiddelde suikerverbruik 44kg/jaar of 75 gram per dag. Dit terwijl de WHO maximaal 25 gram adviseert.

Wanneer dringt het eens door dat we van een gesubsidieerde agrarische economie die leidt tot vervuiling, vergiftiging en afname van biodiversiteit toe moeten naar een agrarische bedrijfsvoering dat in harmonie met de natuur is. Lokaal, kleinschalige, gezonde productie van gewassen. Dit komt de gezondheid en welzijn van mens en dier ten goede. Gezondheid boven welvaart! En dat mag van mij wat kosten want gezondheid is ‘onbetaalbaar’!

Reacties
Categorieën