Petitie code Rood, stop de afname van biodiversiteit
Jaap Molenaar
12/20/2018
0 min

Petitie code Rood, stop de afname van biodiversiteit

12/20/2018
0 min

Code rood voor natuur
Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.
Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen . Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan.
Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid. Met de start van een nieuwe regeerperiode is het moment daar om deze groene uitdaging aan te gaan. Hét moment dus om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Doe mee!

Ja, ik teken mee VOOR een rijke natuur: stop de afname van biodiversiteit. Klik HIER voor de petitie!  Teken snel want dinsdag 31 oktober wordt deze aangeboden in Den Haag.
Deze petitie is een initiatief van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en wordt ondersteund door:
Bijenstichting
Bionext
Floron
IVN
LandschappenNL
Natuurmonumenten
Natuur‐ en Milieufederaties
Natuur & Milieu
RAVON
SoortenNL
Stichting Natuurcollege
Trees for all
The Pollinators
Van Hall Larenstein
Vlinderstichting
Vogelbescherming Nederland
Wereld Natuur Fonds

Reacties
Categorieën