weidehommel
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
02/28/2024
1 min

Zonder bijen staat de economie stil

02/28/2024
1 min

De aantasting van de natuur door menselijk handelen heeft vergaande gevolgen voor de economie. In rijke landen wordt dat misschien niet zo gevoeld, daar zorgt de handel wel voor aanvoer van voedingsmiddelen. Maar wereldwijd is de financiële schade enorm. Bedrijven in de financiële sector willen weten wat de risico’s voor hun klanten zijn van bijvoorbeeld het verlies aan biodiversiteit. En wie biodiversiteit zegt, zegt bestuiving. Een nieuw rapport van Wageningen Economic Research drukt de schade door het grootschalige uitsterven van insecten die de bloesems bevruchten uit in miljarden euro’s. 

De bloemetjes en de bijtjes. Daarover gaat het als er sprake is van ‘the ecosystem service of pollination’. Minder grootschalig, maar ook over vogels, motten, zweefvliegen, wespen en vleermuizen. De ‘dienstverlening’ binnen het ecosysteem door deze dieren heet bestuiving, de diertjes zijn ‘pollinators’. Bestuiving is het proces van bevruchting van bloesem, waarin bij eenslachtige planten het stuifmeel van de meeldraden uit de mannelijke bloemen overgebracht wordt naar de stampers van de vrouwelijke bloemen. Insecten doen dat het best, maar worden enorm gehinderd bij hun werk, om het zacht uit te drukken.

Hoe cynisch kan het zijn. De landbouw is zowel dader (gebruik bestrijdingsmiddelen) als slachtoffer. Zonder bevruchting van bloemen door insecten vormen zich geen vruchten. Geen fruit-, groente- en notenoogst zonder bestuiving. De productie van noodzakelijke plantaardige producten wordt bedreigd door afnemende bestuiving. Met als gevolg verlies van gezondheid voor hele bevolkingsgroepen, dat vooral in midden- en lage-inkomenslanden merkbaar is. Een modelstudie uit 2022 berekende dat 3 tot 5 procent verlies aan bestuiving jaarlijks een oversterfte van een half miljoen mensen wereldwijd tot gevolg kan hebben. In rijkere landen wordt een tekort aan eigen productie opgevangen door import en blijft het probleem onzichtbaar.

Uitgaande van een compleet verlies van bestuiving op boerderijen kan dat leiden tot jaarlijkse verliezen van 1,8 en 1,4 miljard euro in de landbouwsectoren van respectievelijk Duitsland en Nederland - dalingen van ongeveer 3 en 4 procent.

Dus terwijl de bestrijdingsmiddelen industrie miljarden verdient, wordt de rekening gelegd bij de boeren. . Daarom kunnen we niet bevatten waarom de boeren zo fel waren tegen de Green deal want onderdeel van dat plan was juist een eerlijkere beloning en verbetering van de leefomgeving van bestuivers.

Bovenstaande teksten zijn fragment uit een  artikel in Duurzaamheid nieuws.. Lees hier het hele artikel

Reacties
Categorieën