grotezijdebij1
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
12/19/2022
1 min

VN akkoord biodiversiteit 'boterzacht'

12/19/2022
1 min

VN-akkoord biodiversiteit: in 2030 moet 30 procent van aarde beschermd gebied zijn

De bijna 200 deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit in Montreal zijn het eens geworden over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen. Na bijna twee weken onderhandelen ligt er een akkoord. Er is onder meer afgesproken dat in 2030 zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn.

Nu heeft bijna 16 procent van het land en de binnenwateren en iets meer dan 8 procent van de zeeën en oceanen een officiële beschermde status. Straks krijgen vooral gebieden die van belang zijn voor de biodiversiteit te maken met beschermende maatregelen, staat in het akkoord.

Hoe die er precies uitzien, is niet duidelijk. Benadrukt wordt wel dat de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten worden gerespecteerd.

De landen hebben ook afgesproken dat het risico dat soorten door toedoen van de mens uitsterven in 2050 tien keer zo klein moet zijn als nu.

Dit zijn mooie beloftes, maar wel 'boterzacht'. Ten eerste is er geen duidelijk plan hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt en als landen geen of minder inspanningen plegen is er geen enkel dwangmiddel beschikbaar.

Daarnaast is het onverstandig om alleen de biodiversiteit in reservaten te beschermen en blijven er kansen liggen.

Zo is bescherming van bijen buiten de reservaten om (agrarisch, buitengebieden, parken en groenstroken) ook effectief en belangrijk om populaties te beschermen. Bescherming alleen in reservaten leidt ook vaak tot geisoleerde populaties die kwetsbaar zijn.

Kortom er is nog veel te doen om echt werk te maken van het biodiversiteitverlies. Wetenschappers spreken al van de zesde uitstervingsgolf.

Stichting Deltaplan Biodiversiteit bevestigt onze mening. Volgens emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet wordt het een flinke kluif om in Nederland 30 procent beschermd natuurgebied te krijgen, maar moeten we ons niet blindstaren op officieel beschermd natuurgebied. "Want natuur is niet alleen maar Natura 2000". Want ook op akkers, in steden en in woonwijken liggen kansen.

Bron: NOS

Reacties
Categorieën