EU Green Week 2020
Jaap Molenaar
10/20/2020
1 min

EU Green Week 2020

10/20/2020
1 min

De natuur doet ertoe

Biodiversiteit is de verscheidenheid van het leven op aarde. Deze diversiteit vormt de kern van de natuur en zorgt ervoor dat ons drinkwater wordt gereinigd, onze gewassen worden bestuift, de lucht die we inademen, wordt gezuiverd, het klimaat wordt gereguleerd, de grond vruchtbaar blijft en we medicijnen hebben.
En toch gaat de natuur sneller achteruit dan ooit tevoren
Alle wetenschappers zijn het erover eens: de natuur gaat sneller achteruit dan ooit tevoren, overal ter wereld. Deze achteruitgang houdt nauw verband met de klimaatverandering en is onderdeel van een algemenere ecologische crisis.

Maar waarom vermindert de biodiversiteit?

Verlies van habitat, roofbouw, vervuiling en invasieve exoten dragen allemaal bij aan de vermindering van de biodiversiteit. Maar de onderliggende oorzaak zijn niet-duurzame menselijke activiteiten. Onze vraag naar nieuwe grondstoffen leidt tot ontbossing, tot veranderende patronen in het gebruik van grond en tot vernietiging van natuurlijke habitats over de hele wereld.
In Europa zijn veranderingen in het gebruik van grond de voornaamste oorzaak voor verminderde biodiversiteit. De land- en bosbouw zijn intensiever geworden, waarbij meer chemische middelen worden ingezet, er minder ruimte wordt opengelaten tussen de akkers en er minder verschillende soorten gewassen worden verbouwd. Dit gebrek aan diversiteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er veel minder insecten voorkomen.

Hoe kunnen we deze achteruitgang stoppen?

Wetenschappers zeggen dat de komende tien jaar van levensbelang zijn. We moeten de manier waarop we leven, ingrijpend veranderen, van ons energiesysteem en de manier waarop we land gebruiken, tot onze gebouwen, steden, transportmiddelen en ons voedsel.
Wat doet Europa om het probleem op te lossen?
Als onderdeel van de Green New Deal heeft Europa drie belangrijke prioriteiten gesteld in een nieuwe strategie voor de biodiversiteit: de biodiversiteit beschermen tegen toekomstige schade, al geleden schade herstellen en erop toezien dat zorg voor de biodiversiteit centraal staat in alle andere relevante beleidsgebieden.
Bron: EU greenweek 

HOE KAN IK BIJDRAGEN?

Dat kan o.a. door de Bijenstichting te steunen. Wij zetten ons in voor de bescherming van bijen en daarmee voor de bescherming van de biodiversiteit.
De EU heeft nog een toolkit gemaakt voor de behartiging van natuurbelangen. Download deze hier.

Reacties
Categorieën