Wetenschappers roepen op tot wereldwijd verbod Neonicotinoiden
Jaap Molenaar
06/02/2018
0 min

Wetenschappers roepen op tot wereldwijd verbod Neonicotinoiden

06/02/2018
0 min

Met als initiatiefnemer de Engels hommelexpert Dave Goulson hebben 232 wetenschappers in het blad Science een oproep gedaan tot een wereldwijd verbod van Neonicotinoiden.
In Europa is dit voorjaar een verbod aangenomen van drie soorten neonicotinoiden in buitenteelten. Door de wereldwijde afname van insecten maken deze wetenschappers zich zorgen en roepen wereldleiders en politici op tot een verbod in alle landen.
Samenvatting artikel vindt u HIER
De lijst van wetenschappers vindt u

Reacties
Categorieën