Ruderale vegetaties

Ruderale vegetaties kunnen ontstaan op plaatsen waar de grond regelmatig verstoord wordt (ruderaal terrein) en kun je daarom ook ‘verstoringsvegetatie’ noemen. Door de verstoring ontstaan open plekken waar nesten gegraven kunnen worden. Voorbeelden van ruderaal terrein zijn bouwterreinen, industrieterreinen, wegbermen, slootkanten, spooremplacementen, braakliggende terreinen en plantsoenen.

Reactie plaatsen