Uitheemse planten

Uitheemse soorten komen niet van oorsprong in Nederland voor. Het kunnen wilde planten zijn maar ook cultuurplanten. Niet alle uitheemse soorten zijn schadelijk. Een voorbeeld is Phacelia, een plant die goed voedsel geeft voor honingbijen en hommels. Als een soort zich agressief vermeerderd en andere planten verdringt dan spreekt men van een invasieve exoot.