Friese bijen-elfstedentoer succesvol en gezellig
Jaap Molenaar
06/20/2013
1 min

Friese bijen-elfstedentoer succesvol en gezellig

06/20/2013
1 min

Op maandag 24 juni 2013 trok door Friesland een autobus langs de Friese Elfsteden. Nu om op ludieke wijze aandacht te vragen voor de bijen en om te bereiken dat het bijenlint ook in Friesland wordt uitgerold.
In elke stad werd een stempel geplaatst op de stempelkaart en bij diverse gemeenten werden we door bestuurders warm ontvangen.
Bij de aankomst werd het Fries volkslied gezongen, begeleid door blaaskapel De Utlopers uit Sneek. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) hield een pleidooi voor de bijen. Ook Riek van der Vlugt, woordvoerder landbouw & plattelandsontwikkeling van de provinciale fractie PvdA, motiveerde de gemeenten om deel te nemen aan het bijenlint. De bestuurder ontving een zak bloemenzaad van de Bijenstichting om een begin te maken met een bijenlint in de gemeenten. Daarnaast werd een informatiepakket over bij-vriendelijk groenbeheer overhandigd. Omstanders ontvingen kleine zakjes bloemenzaad, aangeboden door Cruydt Hoeck. Diverse bestuurders ondertekenden ter plekke het convenant Bij-vriendelijk handelen.
Aan het eind van de dag waren er 10 nieuwe gemeenten die toezegden zich te zullen inzetten voor een bij-vriendelijker groenbeheer.
In de bus werd -op de route tussen de steden- gediscussieerd en kennis uitgewisseld over bij-vriendelijk groenbeheer.
Hoe nu verder?
De gemeente Leeuwarden voert al jaren een ecologisch groenbeheer en heeft aangeboden de kennis te delen met de andere gemeenten.
Er ligt een subsidieverzoek bij de provincie om een studiedag te organiseren waarbij de Bijenstichting, Cruydt Hoeck, Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden en andere bijendeskundigen kennis willen delen met de groenbeheerders om van Friesland een mooi bijenlint te maken.
Dank gaat uit naar Marijke de Bie die een enorme inspanning heeft geleverd om deze geweldige dag te organiseren.

Reacties
Categorieën