Onze bijdrage aan de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit
Jaap Molenaar
10/23/2020
0 min

Onze bijdrage aan de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

10/23/2020
0 min

Wij zijn een stichting die als doel heeft de levensomstandigheden van de bijen in Nederland te verbeteren waardoor we de soorten behouden. Als gevolg hiervan kunnen we direct een substantiële bijdrage leveren aan de voedselvoorziening van mens en dier. Wij doen dit samen met vele vrijwilligers en verschillende organisaties. Met hulp van extra financiering via fondsen en giften zijn wij in staat educatieve programma’s te ontwikkelen voor een brede doelgroep. Via ons online platform informeren (workshops en cursussen) we onze achterban en het publiek en geven we voorlichting over het belang van de bijen en de noodzaak om duurzame voeding te planten.

Doelen voor 2030
• Samen met partners (fondsen) organiseren wij educatieve programma’s op thema voor verschillende doelgroepen. Zo starten we een Educatief Programma ‘Bijen’ voor alle basisscholen in Nederland.
• In 2030 is iedereen in Nederland zich bewust van de bijensterfte en kent de gevolgen daarvan.
• Burgers, overheden en (agrarische) bedrijven zorgen actief voor voedsel en onderdak voor bijen.
• Het Bijen Educatiecentrum ontwikkelt zich tot landelijk platform en wordt autoriteit in Nederland op het gebied van bijen en voedselvoorziening.

Meer lezen, bezoek de website van de IUCN 

Reacties
Categorieën