Lid Raad van Toezicht gezocht
10 juli 2023 
2 min. leestijd

Lid Raad van Toezicht gezocht

De Bijenstichting* ‘Educatie en Advies’ (ontstaan vanuit de Bijenstichting) en gevestigd in het Bijen Educatiecentrum in Vorden zoekt een betrokken lid voor de Raad van Toezicht.

 Bijenstichting ‘Educatie & Advies’

Vanaf 2019 zet de landelijke vrijwilligersorganisatie Bijenstichting 'Educatie & Advies' zich al in voor bijen door het stimuleren van initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren en meer voorlichting te geven over wilde bijen. Dit wordt georganiseerd vanuit Vorden waar een demonstratie- en proeftuin is aangelegd van 6000 m2. Het Bijen Educatiecentrum heeft een website met een online platform waarin zo’n veertig cursussen worden aangeboden met informatie over de leefwijze van bijen en waar duurzame bollen en planten besteld kunnen worden. Inmiddels heeft de Bijenstichting duizenden volgers via de social media kanalen.

Waar houdt de Raad van Toezicht zich mee bezig?

 1. Integraal toezicht op het bestuur en het beleid van de Bijenstichting ‘Educatie en Advies’;
 2. Werkgeverschap van de directeur;
 3. Toetsing/goedkeuring van de strategische besluitvorming;
 4. Goedkeuring van de jaarrekening;
 5. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en klankbord voor de directie.

 Dit alles conform de statuten en reglementen van de Bijenstichting ‘Educatie en Advies’.

 De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur (eenhoofdige directie). De aanstellingsperiode van de leden is vier jaar. De Raad vergadert in het bijzijn van de directie vijf keer per jaar en eventueel zonder de directie wanneer het onderwerp dat vereist. Elk lid wordt betrokken bij alle belangrijke thema’s, zodat iedereen de benodigde informatie en kennis heeft om het algemene beleid te beoordelen. Diepgaande kennis en expertise over de situatie van de bijen in Nederland is niet essentieel. Interesse en betrokkenheid wel. 

De Voorzitter komt uit het bedrijfsleven en richt zich naast zijn rol als voorzitter voornamelijk op de strategie en de bedrijfsvoering van de Stichting. Eén lid heeft een brede bestuurlijke ervaring in organisaties die maatschappelijke doelen dienen, en het andere lid heeft een financiële en juridische achtergrond en een brede ervaring in toezichthoudende rollen in verschillende organisaties. 

 Algemene eisen leden Raad van Toezicht

 1. Verbinding met en belangstelling voor de doelstellingen van de Bijenstichting;
 2. Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 3. Een breed maatschappelijk netwerk;
 4. Vermogen en beschikbaarheid om in teamverband advies en toezicht te kunnen uitoefenen;
 5. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 6. Vaardigheid om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.

 Eisen aan de kandidaat

 1. Kennis van en ervaring met fondsenwerving, subsidies aanvragen of kent andere methoden voor financiële zekerheid voor Goede Doelen Stichtingen;
 2. Bereidheid om, zonder op de stoel van de directie plaats te nemen en binnen het kader van de rol van een Lid van de Raad van Toezicht, ook concrete ondersteuning te bieden bij de realisatie van projecten, bijv. door het leggen van contacten en het uitwerken van plannen;
 3. Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 4. Bekend met moderne pr- en marketingtechnieken;
 5. Creativiteit en oplossingsgerichtheid.

 Deze rol is onbezoldigd, maar biedt een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een belangrijk thema in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit en voedselvoorziening voor mens en dier. 

 *De Bijenstichting geeft informatie, voorlichting en ondersteuning die nodig is om van Nederland weer een geschikte woonplaats voor bijen te maken. Daarbij kan iedereen een belangrijke rol spelen. Zowel bedrijven als particulieren.

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Jaap Molenaar 085-0603667 of info@bijenstichting.nl
 

Over de schrijver
Natuurliefhebber met focus op bijen. Hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Werkzaam als directeur van het Bijen Educatiecentrum te Vorden. Op uitnodiging beschikbaar voor lezingen en workshops excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
Reactie plaatsen