Potatoprid blijft verboden
Jaap Molenaar
12/18/2015
1 min

Potatoprid blijft verboden

12/18/2015
1 min

Persbericht 18 december 2015: Bijenstichting
“Weer een stap in de goede richting, maar bijen zijn nog niet uit de gevarenzone”; aldus de Bijenstichting.
Vorige maand werd na een zitting bij de bezwaarschriftencommissie, waarbij de bezwaren van de Bijenstichting, Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace aan de orde zijn gekomen, het middel Potatoprid verboden.
De fabrikant was het er niet mee eens en verzocht om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Vandaag besliste de rechter dat het middel verboden blijft. Het middel mag dus vanaf 1 januari 2016 niet meer als insectenbestrijdingsmiddel bij de teelt van pootaardappelen worden gebruikt.
Dit leidt tot minder bijengif in het milieu maar is vooral een rechtstreekse verbetering voor hommels. Die vliegen namelijk op bloemen van bijen en consumeren dit middel middels verontreinigd stuifmeel.
Tegelijk werd door de rechter uitspraak gedaan naar aanleiding van een verzoek van de Bijenstichting om diverse middelen in openluchtteelten (imidacloprid) tijdelijk te verbieden. Het verzoek is afgewezen. Dat is teleurstellend.
Eerder was wel bereikt dat de voorschriften van deze middelen zijn aangescherpt. Vanaf januari 2014 zijn waterzuiveringsvoorschriften aan de kassen verbonden. Afvalwater mag niet worden geloosd voordat deze van imidacloprid (één van de neonicotinoïden: bijengif) zijn gezuiverd. Eind november 2015 zijn deze nog eens aangescherpt. Hopelijk leidt dit tot verlaging van de concentratie van imidacloprid in het oppervlaktewater. Tot nu toe zien we elk jaar enorme overschrijdingen van de waternormen. Opmerkelijk feit is dat op 17 december een rapport van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) werd gepubliceerd waaruit blijkt dat bij ¼ van de controles van de toepassing van bestrijdingsmiddelen overtredingen werden geconstateerd. Door deze overtredingen komt vaak bestrijdingsmiddel in het oppervlakte water terecht.
Lees meer:
Uitspraak Patatoprid

Reacties
Categorieën