europe
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
05/31/2024
1 min

Waarschuwing van Wetenschappers over de Terugdraaiing van EU-Milieuwetgeving

05/31/2024
1 min

Wetenschappers hebben hun zorgen geuit over de voorgenomen deregulering van milieunormen en -regels in de EU, een gevolg van de weerstand tegen de Green Deal. Ze waarschuwen dat deze terugdraaiing de duurzaamheid, de internationale verplichtingen van de EU, en de toekomst van de maatschappij in gevaar brengt. Hier volgen de belangrijkste zorgen:

Verordening voor Duurzaam Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR):

Het voorstel werd verworpen ondanks bewijs van negatieve gevolgen van agrochemicaliën voor gezondheid en milieu. Dit negeert de oproep van 6000 wetenschappers en meer dan 1 miljoen burgers.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB):

Het beleid werd verzwakt zonder wetenschappelijke onderbouwing, wat risico's zoals bodemerosie en biodiversiteitsverlies vergroot, en ecosysteemdiensten die cruciaal zijn voor landbouw bedreigt.

Natuurherstelwet (NRL):

Hoewel goedgekeurd door het Parlement, wordt de wet geblokkeerd door enkele landen. Dit is in strijd met wetenschappelijke consensus en de oproep van meer dan 1 miljoen burgers.

Voorstel voor vrijstellingen in de Nitraatrichtlijn:

Versoepeling van deze richtlijn kan de waterkwaliteit verslechteren en de uitstoot van broeikasgassen verhogen, wat tegen de klimaatdoelstellingen van de EU ingaat.

Kader voor Duurzame Voedselsystemen (FSFS):

Het voorstel verdween van de agenda zonder maatschappelijk debat, ondanks dat het klaar was voor publicatie.

Daarnaast worden andere zorgwekkende voorbeelden genoemd, zoals de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat, degradatie van de 'Bodemgezondheidswet', en oproepen om de beschermingsstatus van grote carnivoren te verlagen.

Wetenschappers bekritiseren dat deze beslissingen gebaseerd zijn op misinformatie en beïnvloed door economische belangen van specifieke subgroepen, wat in strijd is met Europese duurzaamheidsdoelen. Ze roepen beleidsmakers op om:

  • Een ambitieuze milieubeschermingsagenda vast te stellen.
  • Wetenschappers te raadplegen bij twijfel.
  • De voorgestelde wijzigingen binnen het GLB terug te draaien.
  • De NRL goed te keuren.
  • Verdere verwatering van milieuregels te vermijden.

Burgers en maatschappelijke organisaties worden opgeroepen om verantwoord beleid te ondersteunen voor een veilige toekomst binnen de planetaire grenzen. Als Bijenstichting maken we ons ook zorgen, want al deze onderwerpen beïnvloeden de leefomgeving van bijen.

We roepen iedereen daarom op om de petitie te ondertekenen.

Lees hier het hele artikel

Reacties
Categorieën