In memoriam: Henk Tennekes (1950-2020)
Opinie
Jaap Molenaar
Opinie
07/10/2020
1 min

In memoriam: Henk Tennekes (1950-2020)

07/10/2020
1 min

De open brief in het NRC van Henk Tennekes en Jeroen van der Sluijs was de aanleiding tot de petitie ‘Stop de Bijensterfte’ in 2009 en de oprichting van de Bijenstichting in 2010.
Henk Tennekes waarschuwde als eerste toxicoloog voor de desastreuze effecten van landbouwgif op de natuur.
Zijn stelling was: ”Er bestaat geen veilige concentratie voor stoffen als neonicotinoiden. Als bijen en andere insecten gedurende lange tijd aan ontzettend lage concentratie worden blootgesteld is dat net zo gevaarlijk als een kortdurende blootstelling aan een hogere concentratie.

Henk heeft zich jaren ingezet tegen neonicotinoïden. Hoewel hij niet klein was, was het toch een soort “David tegen Goliath’ strijd.
Zijn strijd ging tegen multinationals maar Henk bleef met zijn sterke gevoel voor principes en eerlijkheid overeind.
Al jaren terug heb ik Henk in Zutphen een oorkonde uitgereikt namens de Bijenstichting omdat we toen al vonden dat als er iemand een ambassadeur voor de bijen is, dat Henk dit was!

Henk Tennekes leed aan een zeldzame longaandoening en stierf op 7 juni 2020.
Zelfs in het laatste interview met de Stentor, kort voor zijn dood bleef Henk zich inzetten voor mens, dier en milieu. (citaten uit Stentor)
We moeten zorgvuldig met de natuur omgaan. Anders is de planeet straks onleefbaar. De gevaren van de moderne bestrijdingsmiddelen zijn zo groot dat ze de insecten uitroeien. Zonder insecten stort ons ecosysteem in elkaar en komt onze voedselproductie in gevaar. Veel diersoorten zijn van insecten afhankelijk.’’
Voor het afscheid waarschuwt Tennekes voor de allerlaatste keer. ”We moeten voorzichtig met de aardbol omgaan. Want die voorziet ons van voedsel. Laten we de aarde dan niet overbelasten met gif om meer te produceren en meer geld te verdienen. Ik hoop dat dit bewustzijn toeneemt. Laat dat mijn erfenis zijn. Dan sluit ik met een goed gevoel af.’’

Henk, we zullen je missen maar niet vergeten. Je gaat voor velen met mij de geschiedenis in als een voorbeeld icoon, recht door zee!

Dank voor je niet aflatende inzet voor mens, dier (vooral bijen) en milieu!

10 juni 2020  Jaap Molenaar (Voorzitter Bijenstichting 2010-2019)

Reacties
Categorieën