logo belastingdienst
Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
06/28/2022
0 min

Periodieke donatie met belastingvoordeel

06/28/2022
0 min

Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaalt. Je moet je minimaal voor vijf jaar vastleggen. Bijvoorbeeld elk jaar. Een onderhandse overeenkomst is al voldoende, je hoeft niet langs een notaris. De overeenkomst sluit je met degene die de donatie ontvangt.

Hoe zit dat fiscaal en wat is het voordeel?

Een periodieke donatie heeft fiscale voordelen (belastingaftrek). Maar dan moet de donatie wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Je moet de donatie ieder jaar daadwerkelijk overmaken. Een toezegging is niet voldoende. Of je de donatie in één keer doet of in termijnen staat je vrij.
  • Je stelt eerst het contract op, en daarna maak je de donatie over. Je kan niet achteraf het contact opstellen of een donatie als onderdeel van een reeks donaties benoemen. In het contract moet staan wanneer de periodieke donatie stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar.
  • Jaarlijks geef je hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. Minimaal 5 jaar, langer mag ook.
  • De donatie gaat naar een instelling met de ANBI status (algemeen nut beogende instelling), de Bijenstichting heeft ANBI status. 
  • Je hebt de gift niet in contanten gedaan.
  • Je krijgt niets in ruil voor de periodieke donatie.

Bij overlijden stopt de donatie automatisch. Ook als je in de overeenkomst had opgenomen dat die nog een aantal jaar, of voor onbepaalde tijd, door zou lopen.

Wil je het Bijen Educatiecentrum steunen en heb je interesse in een periodieke donatie met belastingvoordeel? Vraag dan via deze pagina een contract aan.

Reacties
Categorieën